Welkom bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Dijkhove

Voor ouders van pubers in Raalte, dinsdag 31 oktober 2017 Aanmelden? Stuur voor 13 oktober a.s. een e-mail naar Vmbo-pro@carmelcollegesalland.nl Vermeld jullie naam en geef aan met hoeveel personen jullie komen. Aanmelding geschiedt op volgorde van binnenkomst. Gratis, maar vol is vol! Intern

Kent u  ons? Misschien nog niet. Sinds 23 november 2016 zijn wij opgericht in de gemeente Raalte. Op die datum hebben we ons aangesloten bij de coöperatie van alle lokale Uitdagingen in Nederland. Dat zijn er inmiddels meer dan 50! Wilt u hier meer over weten, kijk dan op www.denederlandseuitdaging.nl. Onze Uitdaging is : het bemiddelen tussen vraag en aanbod van maatschappelijke instellingen en bedrijven. We bevorderen en ondersteunen maa

Bankieren gaat steeds meer digitaal. En ook veel senioren gaan mee in deze trend. Rabobank Salland vindt het belangrijk dat klanten dit op een veilige manier doen. Daarnaast zijn er ook mensen die hun bankzaken liever niet via de computer doen. Ook dit is geen probleem bij de Rabobank, de bank biedt verschillende mogelijkheden voor persoonlijke hulp. De Rabobank organiseert meerdere bijeenkomsten in Salland over ‘Samen Bankieren’. Voorop staat het thema ‘Veiligheid’. Hoe kun je veilig online bankieren? Wat moet je doen en wat ook vooral niet? Naast het veilig bankieren komen ook onderwerpen als ‘veiligheid thuis, ‘langer zelfstandig thuis wonen’, ‘aanpassingen in de woning’ en ‘levenstestament’ aan de orde.  Voor deze onderwerpen werken politie, gemeente en notarissen mee aan de bijeenkomsten. Mobiele adviseurs aan huis Tijdens de bijeenkomsten gaat de bank ook in op hulpmogeli

Leerlingen De Horizon verruilen taxibus voor fiets Dagelijks op de fiets van Heino naar Raalte Ze kennen elkaar van de taxibus. Die bracht hen dagelijks vanuit Heino naar De Horizon in Raalte. Maar niet in het nieuwe schooljaar. Want sinds deze week gaan Lize (10), Ellen (10), Wesley (11)  en

Zijn er genoeg ontmoetingsmogelijkheden in Heino? Durven mensen vragen te stellen wanneer zij hulp nodig hebben? Is er behoefte aan een voorzieni