Welkom bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Dijkhove

Burendag is een dag waarop de buurt gezellig samenkomt en waarbij je iets goeds doet voor elkaar en voor de buurt. In 2019 wordt burendag gevierd op 28 september. Iedereen kan meedoen! Vraag in je buurt na of er al iets georganiseerd wordt en sluit je aan of organiseer zelf een activiteit. Het i

Henk Vegter is sinds begin februari sociaal werker bij De Kern in Raalte. Hij stelt zich graag even voor: “Mijn naam is Henk Vegter. Voordat ik na

Grenzeloos is een project dat erop is gericht om statushouders aan het werk te helpen. Dat kan betaald werk zijn, maar ook vrijwilligerswerk of een stage. Een mooi voorbeeld is Mohammed Al Dhoun uit Syrië. Hij was in zijn geboorteland sportleraar, vluchtte vier jaar geleden naar Nederland en wilde

Op 2 juli is er een bijeenkomst van het Alzheimer Café Raalte. Deze avond staat in het teken van de film: Garden of life. Toegang is gratis, aanmelden niet nodig. Filmmaker Marco Niemeijer besloot zijn schoonvader die lijdt aan dementie een jaar lang te filmen. De film Garden of life wordt deze

Begin vorig jaar gingen de eerste professionals in de gemeente Raalte aan de slag met het Kr8-plan. Werken met ‘één gezin, één plan, één regisseur’.