Aandacht voor dementie in Raalte

Dementie

In Raalte staat dementie op de kaart. Zo was er op 19 september de opening van komt d’r in Raalte, op 25 september de aftrap van de sociale benadering dementie én werd op 16 oktober het certificaat Raalte dementievriendelijke gemeente uitgereikt.

Ontmoetingscentrum

Op 19 september is ‘Komt d’r in Raalte’ geopend. Een ontmoetingscentrum voor mensen met dementie. Afgelopen week wijdde de Stentor hier ook een mooi artikel aan. https://www.destentor.nl/raalte/geheugenproblemen-worden-uit-taboesfeer-gehaald-in-de-leeren-lampe-in-raalte~a7f517c7/

Sociale benadering dementie

Op 25 vond de aftrap van het onderzoek naar de sociale benadering van dementie plaats. De gemeente Raalte, Zorgkantoor Midden-IJssel, Zorgverzekeraar Eno met als regionale zorgverzekering Salland Zorgverzekeringen en Carinova zijn samen met Anne-Mei The (hoogleraar langdurige zorg en dementie) trekken hier samen in op. Behalve in Raalte gebeurt dit ook op andere plekken in Nederland.

In discussies over dementie gaat het vaak over de zorg: de gewenste vroege diagnose, de zoektocht naar genezing, de kwaliteit van de verzorging in verpleeghuizen. Maar wat de ziekte sociaal en emotioneel met de dementerende doet, blijft vaak op de achtergrond. Anne-Mei The pleit daarom voor een sociale benadering van dementie. Met als doel tot een integrale aanpak van zorg en welzijn te komen. Daarbij wordt uitgegaan van de wensen, behoeften en mogelijkheden van mensen met dementie en hun naasten in Raalte. Een eerste stap in dit onderzoek is een scan van wat er in de gemeente is aan voorzieningen voor mensen met geheugenproblemen.

Certificaat dementievriendelijke gemeente

Woensdag werd het certificaat ‘Raalte Dementievriendelijk' uitgereikt aan wethouder Gerria Toeter. Voor de gemeente is het erg belangrijk dat instellingen, organisaties en bedrijven in de gemeente aandacht gaan besteden aan het omgaan met dementie.

In het kader van Raalte Dementievriendelijke is er een training geweest voor zo'n 35 medewerkers van het gemeentehuis. Margreet Koerhuis, beleidsadviseur: ‘In de training kregen we informatie over wat dementie is en wat je in de praktijk tegen kunt komen. Maar vooral een stukje bewustwording vond ik belangrijk. Dus: hoe kunnen we vanuit ons dagelijks werk en in onze contacten mensen zo benaderen dat mensen met dementie zich ook bij onze organisatie gezien, gehoord en veilig voelen.’

De wethouder bevestigde samen met de collega’s die de training hebben gevolgd de sticker ‘Samen dementievriendelijk’ op de deur van de hoofdingang.

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties