Altijd een vertrouwd gezicht

omgaan met de computer

Hoe kunnen we onze dienstverlening nóg beter maken? Dat is de vraag die binnen de gemeente Raalte regelmatig wordt gesteld. Ook als het gaat om ondersteuningsvragen van inwoners. Remco Tijhuis, regisseur uitvoering: “Vanaf de zomervakantie zijn we anders gaan werken. Vanaf nu werken we in gebiedsgerichte teams, met voor iedereen één vast aanspreekpunt. Als je al eens contact hebt gehad met een consulent, dan blijft deze persoon ook jouw aanspreekpunt bij volgende vragen. Dat heeft als voordeel dat je je verhaal maar één keer hoeft te doen, en doordat de consulent jouw situatie al kent kan hij of zij sneller inschatten wat nodig is.”

Het werken in gebiedsgerichte teams heeft ook nog een ander voordeel. Remco: ”Onze nieuwe werkwijze sluit beter aan bij de manier van werken van andere organisaties. Hierdoor kunnen we makkelijker de  samenwerking vinden met bijvoorbeeld de thuiszorg of welzijn, die ook vaak gebiedsgericht werken.”

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties