Cliëntondersteuning (vriendendiensten en MEE)

Een cliëntondersteuner helpt en denkt met u mee over zorg en ondersteuning: wat past bij de cliënt, welke keuzes kan de cliënt maken?

  • Een cliëntondersteuner helpt u om de hulpvraag duidelijk te maken. De cliëntondersteuner kent het zorgaanbod in uw buurt en kan bijvoorbeeld aanwezig zijn bij een gesprek.
  • De cliëntondersteuner betrekt familie, mantelzorgers en vrijwilligers bij het zoeken naar oplossingen. De cliënt krijgt hulp bij de keuzes die hij of zij moet maken.
  • De cliënt leert om de juiste hulp te regelen en verschillende soorten hulp met elkaar te combineren.

Cliëntondersteuning is gratis voor alle inwoners. In de gemeente Raalte voert MEE IJsseloevers de algemene clientondersteuning uit. Vriendendiensten richt zich op de GGZ-cliëntondersteuning. Hoe werken zij in deze tijd?

MEE IJsseloevers
De consulenten van MEE zijn ook nu beschikbaar. Ze staan telefonisch voor klaar om informatie, advies of ondersteuning te geven. De contacten lopen nu meestal via (beeld)bellen. Soms wordt een tuinbezoek of een wandeling gepland. MEE IJsseloevers is bereikbaar via 088-633 0 633 of via raalte@meeijsseloevers.nl.

De consulenten van MEE weten veel over leven met beperkingen. (Licht) verstandelijke, zintuiglijke of lichamelijke beperkingen. Maar ook chronische ziekten, niet-aangeboren hersenletsel of bijvoorbeeld autisme. Ze kunnen je ook goed helpen bij vragen over opvoeding & ontwikkeling, leren & werken, samenleven & wonen of bijvoorbeeld regelgeving & geldzaken.

Vriendendiensten
Ook de cliëntondersteuners bij Vriendendiensten bellen veel. Ook een telefonisch driegesprek is mogelijk. Zo kun je bellen met cliënt en instantie tegelijkertijd.
Is een telefoongesprek niet mogelijk, maar gaat iemand er duidelijk op achteruit wanneer hij of zij geen contact heeft? Cliëntondersteuners hebben met elkaar afgesproken dan toch met een cliënt te gaan wandelen. Op 1,5 meter afstand is dit geen groter risico dan het doen van boodschappen.
Naast een wandeling kunnen we in onderling overleg cliënten ontvangen in een aparte, toch lege ruimte in het zelfregiecentrum. Deze is via twee deuren toegankelijk en groot genoeg om 1,5 meter afstand te bewaren. Daarnaast kunnen we ook gebruik maken van de ruime tuin.

Vriendendiensten is bereikbaar via 0570-613747 of info@vriendendienstendeventer.nl            

Bij u in de buurt

Meet & more - WBTR
26 april 2021

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties