Cursus omgaan met dementie

Een serie bijeenkomsten voor (schoon)zonen en dochters, mantelzorgers van mensen met dementie.

Evenmens geeft binnenkort in uw omgeving een cursus van vijf bijeenkomsten (ongeveer twee uur) waarin handvatten aangereikt worden in de zorg voor uw naaste met dementie.

Behalve kennis over dementie, veranderend gedrag, de invloed van de omgeving, tips hoe het beste te communiceren en te handelen, staan we ook stil bij de betekenis van mantelzorger zijn, het ook goed voor jezelf zorgen en het uitwisselen van ervaringen.

De groep zal uit maximaal 8 deelnemers, (schoon)zonen en dochters van mensen met dementie en 2 begeleiders bestaan. Voor partners van mensen met dementie organiseren we aparte bijeenkomsten.

Heeft deze cursus uw interesse gewekt?
Neem voor meer informatie en aanmelding contact op met, Herma Spoolder, mantelzorgconsulent van Evenmens in uw gemeente: hspoolder@evenmens.nl, tel 0570 820993 of 0572 820997 of met Margret Overkamp, projectmedewerker Dementie: moverkamp@evenmens.nl, tel 0548 638830.

Praktische info:
Data: 7 november 2019, 21 november 2019, 12 december 2019, 19 december 2019 en 9 januari 2020
Tijd:  19.30 – 21.30 uur
Locatie: wordt nog bekend gemaakt
Eigen bijdrage: 3,50 euro pp per bijeenkomst

We horen graag van u of u interesse hebt om deel te nemen aan deze bijeenkomsten!

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelhulp