Ervaringen met het Kr8-plan

Logo KR8 2018

Begin vorig jaar gingen de eerste professionals in de gemeente Raalte aan de slag met het Kr8-plan. Werken met ‘één gezin, één plan, één regisseur’. Hoe heeft dit uitgepakt? Debby Brokelman, algemeen maatschappelijk werker bij de Kern vertelt hoe het Kr8-plan helpt, maar blijft als professional ook kritisch.

Over het Kr8-plan
Het Kr8-plan is een plan dat door de inwoner samen met een professional wordt ingevuld. In het plan staat wat de inwoner wil bereiken, waar hij hulp bij krijgt, van wie en wanneer. Als er een Wmo-voorziening van de gemeente nodig is, dient het Kr8-plan ook als aanvraag hiervoor. In het Kr8-plan wordt één regisseur als aanspreekpunt aangewezen, deze regelt de samenwerking tussen de hulpverleners en is contactpersoon voor de inwoner en alle betrokkenen.

Over De Kern
De Kern in Raalte biedt maatschappelijk werk. Dat houdt in dat medewerkers kunnen helpen bij veel vragen; zowel algemene vragen als ook specifieke vragen over onderwerpen als rouw en verlies en jeugdheupverlening, opvoeding, financiën. Debby: “Veel vragen die we binnen krijgen gaan over meerder aspecten. Dit zijn de zogenaamde ‘multi-problem’ vragen. Als het nodig is zoeken we de samenwerking met andere partijen zoals Tactus, Humanitas en het Centrum voor Jeugd en Gezin.”

Positieve ervaringen
Dat het Kr8-plan door meerdere organisaties ingevuld kan worden, heeft zeker z’n voordelen.
Zo hoeft een inwoner nog maar één keer zijn verhaal te doen bij de organisatie waar hij binnenkomt. Debby vertelt: “Als iemand zijn verhaal aan mij vertelt, kan ik samen met hem het Kr8-plan invullen. Dit plan (waarin de uitkomsten van het gesprek met de inwoner zijn opgenomen) stuur ik vervolgens door naar de gemeente als er een Wmo-voorziening nodig is. De inwoner hoeft dan niet ook nog een keer naar de gemeente te gaan om daar zijn verhaal te doen. Op basis van het ingevulde plan kan de Wmo-consulent direct een indicatie stellen. Dit gebeurde ook in het geval van een inwoner die zich meldde met een burn-out en zware overbelasting. Op basis van het Kr8-plan kon de gemeente snel een indicatie voor huishoudelijke hulp afgeven.”

“Over het algemeen zijn mijn ervaringen met het Kr8-plan erg goed. Een mooie bijkomstigheid is dat je de Kr8-partners in de samenwerking beter leert kennen. Zo werd ik vanuit Dimence gevraagd om mee te denken met een casus. Dit draaide om een mevrouw die na een suïcidepoging thuiskwam. Er was sprake van scheidingsproblematiek, en de mevrouw had op veel vlakken nog vragen. Op basis van haar verhaal hebben we samen een Kr8-plan ingevuld. De casus is uiteindelijk opgepakt door Vriendendiensten, zij doen de casusregie. Omdat het Kr8-plan er lag, hoefde Vriendendiensten niet opnieuw een plan te schrijven.
Doordat meerdere organisaties met het Kr8-plan werken, merk je dat je een inwoner die eigenlijk aan het ‘verkeerde adres’ is toch verder kunt helpen. Dit komt doordat je makkelijker contact kunt zoeken met collega’s in andere organisaties.”

Dubbel registreren
Er zijn zeker ook nog verbeterpunten beaamt Debby. “Op dit moment heeft elke organisatie zijn eigen registratiesysteem en werkwijze. Zo is het Kr8-plan nog niet standaard ingebed in het werkproces bij De Kern. Daardoor is het nog steeds nodig dat Debby en haar collega’s dubbel registreren: één keer in het systeem van de Kern, en één keer in het Kr8-plan.”
Daarnaast geeft Debby aan dat het volgens haar niet altijd nodig is om het hele Kr8-plan in te vullen. Bij enkelvoudige vragen heeft het plan weinig meerwaarde. Het is belangrijk dat de partners in de Kr8-samenwerking hier met elkaar kritisch op blijven. Maatwerk blijkt het belangrijkst.

Aandacht voor privacy
Een belangrijk aandachtspunt in het werken met het Kr8-plan is de privacy. Debby vertelt over haar ervaringen: “Het is belangrijk om aan de inwoner altijd akkoord te vragen voor het delen van informatie met andere betrokkenen.  Het valt wel op dat de meeste inwoners makkelijk akkoord geven, daardoor vraag ik me wel eens af in hoeverre mensen beseffen wat het doorsturen van het Kr8-plan inhoudt. Daarom moeten we als professionals ook selectief blijven in welke informatie we met onze Kr8-partners delen. We moeten hier met elkaar alert op blijven.”

Bij u in de buurt

Dorpskamer Heino
6 december 2020

Tabletcafé Heino
18 december 2020

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties