Even voorstellen: Monique van Schagen

Monique van Schagen

Beste mensen van de Kr8 van Raalte,

Graag stel ik me in deze nieuwsbrief aan jullie voor. Mijn naam is Monique van Schagen en per 1 juli van dit jaar ben ik Contactpersoon buitengebied voor alle ondernemers en bewoners in het buitengebied van de gemeente Raalte. Dat betekent dat zij vragen die te maken hebben met bedrijf, werk en wonen aan mij kunnen voorleggen en dat ik indien nodig de schakel ben tussen hen en deskundigen bij de gemeente en bij organisaties die zijn verbonden aan kr8 van Raalte.

Uit recent onderzoek blijkt opnieuw dat veel agrariërs op verschillende vlakken problemen ervaren maar deze niet snel ter sprake brengen, omdat ze niet goed weten welke hulp goed aansluit bij hun boerenbestaan. Met name psychosociale en financiële problemen worden door bewoners in het buitengebied niet snel verwoord.  De gemeente Raalte vindt het belangrijk om de kloof, wanneer deze er is, tussen bewoners van het buitengebied en hulpverlening te overbruggen. Ik werk onafhankelijk, dus niet in dienst maar wel in opdracht van de gemeente Raalte.

Ik ben opgegroeid op een boerderij en ging na de Hogere Landbouwschool in Deventer aan de slag als landbouwjournalist. Later werkte ik negen jaar als regiomanager Overijssel bij de Eigen Kracht Centrale en de afgelopen jaren ben ik contactpersoon geweest voor gezinshuizen in Overijssel en Drenthe. Net als boerenbedrijven, zijn werk en privé ook daar sterk met elkaar verweven en juist dat maakt dat veranderingen of besluiten grote invloed hebben op het leven van alle betrokkenen.

Voor deze rol ga ik actief op pad, maar met de nieuw afgekondigde Corona-maatregelen ligt dat minder voor de hand. Ik hoop jullie de komende maanden te spreken en te ontmoeten, zodat ik naar jullie kan doorverwijzen, of in specifieke situaties met jullie van gedachten kan wisselen over mogelijkheden. Mochten jullie ideeën, vragen of suggesties hebben dan hou ik me van harte aanbevolen! Ik ben bereikbaar via telefoonnummer

06 – 83890597 en via mail: monique@dekrachtvansalland.nl.

 

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties