Evenmens Mantelzorgondersteuning Raalte

Het is een bizarre tijd. Onze eerste prioriteit is dat we het coronavirus helpen indammen. Daarom volgt Mantelzorgondersteuning Raalte uiteraard de richtlijnen van het RIVM. Ondanks dat de reguliere activiteiten en bijeenkomsten voorlopig stopgezet zijn, gaat het werk zoveel mogelijk door. Onze kwetsbare doelgroep heeft zorg juist het hardst nodig.

De consulenten van Mantelzorgondersteuning Raalte proberen zoveel mogelijk mantelzorgers, zorgvragers en vrijwilligers te bellen. Wanneer nodig regelen ze op afstand hulp. Voor een zorgvrager in de risicogroep die alleen woont, wordt bijvoorbeeld een vrijwilliger ingezet die boodschappen haalt en voor de deur aflevert. Daarnaast bieden ze een luisterend oor of maken alleen even een praatje. Zowel mantelzorgers als zorgvragers vinden het prettig de zorg even uit te kunnen spreken over hun eigen situatie. Soms maken ze zich zorgen over de kinderen en kleinkinderen die het virus wel opgelopen hebben. Om dit te kunnen delen met iemand voelt goed, ook om te weten dat er naar ze omgekeken wordt vanuit Mantelzorgondersteuning Raalte.

Communicatie

Goede communicatie is heel belangrijk in deze moeilijke periode. Een zorgvrager die normaalgesproken zorg ontvangt van de thuiszorg heeft dit stopgezet uit angst dat de verzorgende het virus met zich meebrengt naar haar toe. Blijven bespreken welke maatregelen worden genomen, is voor sommige mensen erg belangrijk.

Beeldbellen

Op dit moment is Mantelzorgondersteuning Raalte met verschillende organisaties aan het inventariseren of het mogelijk is digitale middelen aan te schaffen om zodoende beeldbellen mogelijk te maken. In samenwerking met het Vrijwilligerspunt verzamelen ze de reacties van mensen die hun hulp aanbieden voor praktische ondersteuning. “Wanneer er vragen zijn, maken we graag gebruik van dit aanbod. Blijf dit aanleveren, zodat we mensen achter de hand hebben als het nodig is”, vertelt Herma Spoolder, één van de consulenten. “Vanuit een afdeling in een verpleeghuis weet ik dat de bewoners kunnen beeldbellen met hun partner of familie thuis. Soms voelt dit goed, maar bij anderen brengt het ook onrust, omdat ze toch de familie graag willen ontmoeten. Blijf met elkaar in contact en probeer signalen die er zijn te delen, zodat we gezamenlijk mensen in beeld houden of krijgen die hulp kunnen gebruiken. Per hulpvraag zullen samen bekijken wat er binnen de huidige situatie mogelijk is.”

De mantelzorgconsulenten zijn iedere dag telefonisch bereikbaar. Natuurlijk kunt u uw vragen ook per mail stellen.

Evenmens Raalte

T. 0572-820997.

E. info@evenmens.nl.

Carinova Mantelzorgondersteuning

T. 0570 518185

E. steunpuntmantelzorg@carinova.nl

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties