Gezondheid breed op de agenda

Gezondheid breed op de agenda

De nieuwe Landelijke Nota Gezondheidsbeleid 2020-2024 van VWS is opgesteld in samenwerking met VNG, GGD’en, gemeenten, Pharos, RIVM en andere partijen. Deze nota verschijnt als onderdeel van de vier-jaarlijkse preventiecyclus en geeft richting voor gemeenten om hun lokale beleid op te baseren, met handvatten voor beleid en uitvoering.

In het kort bevat de nota vier speerpunten:

 1. Gezondheid in de fysieke en sociale leefomgeving

  •  In 2024 is gezondheid een vast onderdeel van de belangenafweging in ruimtelijk beleid.

  • In 2024 creëren we bij landelijke en decentrale beleidsontwikkeling meer verbinding tussen het fysieke en het sociale beleidsdomein.
   
 2. Gezondheidsachterstanden verkleinen

  • In 2024 is de levensverwachting van mensen met een lage SES toegenomen en het aantal jaren in goed ervaren gezondheid voor mensen met een lage én een hoge SES toegenomen.

  • Vanaf 2024 passen we gezondheidsbevordering via de leefomgeving met voorrang toe in wijken en buurten met gezondheidsachterstanden. Op termijn ontwikkelen we in alle wijken en buurten een leefomgeving die een gezonde leefstijl mogelijk en gemakkelijk maakt.
   
 3. Druk op het dagelijks leven bij jeugd en jongvolwassenen

  • In 2024 hebben we kennis over de aard, omvang en determinanten van mentale gezondheid bij jongeren.

  • In 2024 ervaren jeugd en jongvolwassenen minder prestatiedruk in hun leven, doordat mentale gezondheidsvaardigheden worden gestimuleerd en de fysieke en sociale leefomgeving mentale gezondheid bevordert.
   
 4. Vitaal ouder worden

  • In 2024 voelen relatief meer ouderen zich vitaal zodat zij (naar vermogen) kunnen blijven participeren in de samenleving.

  • In 2024 is het risico op spoedeisende hulp na een val bij ouderen afgenomen.

  • In 2024 hebben alle gemeenten een leefomgeving gecreëerd die ouderen verleidt tot een gezonde leefstijl.

Meer lezen? Klik hier.

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties