Kennismaken met mantelzorgondersteuners

Logo kr8vanraalte

Carinova mantelzorgondersteuning en Evenmens Raalte werken samen binnen mantelzorgondersteuning Raalte. Het netwerk is ervoor alle inwoners in Raalte en omliggende kernen. Wie zijn de mantelzorgconsulenten en coördinatoren van de vrijwillige thuiszorg in de gemeente Raalte?

De mantelzorgconsulenten en coördinatoren kunnen bij verschillende zaken helpen. Maar in het kort gezegd komt het erop neer dat wij de mantelzorger in de brede zin van het woord ondersteunen. In de praktijk betekent dat dat wij na een kennismakingsgesprek samen met de mantelzorger onderzoeken en afspreken  waar ze ondersteuning bij willen. Soms is dat praktisch van aard, soms ligt het op het vlak van sociaal emotionele ondersteuning.

In de praktijk merken we vaak dat de praktische zaken een insteek zijn voor de ondersteuningsvraag. Bijvoorbeeld als de persoonlijke verzorging te zwaar wordt voor de mantelzorger kunnen we samen kijken wat de mogelijkheden zijn, zoals bijvoorbeeld een professional die dat gaat overnemen. Wij denken dan ook mee over de gevolgen binnen de thuissituatie.

Daarnaast kunnen wij informatie geven over ziektebeelden en de gevolgen daarvan.

Vaak blijkt tijdens de gesprekken dat er ook thema’s zijn die te maken hebben met zorg voor jezelf als mantelzorger. Dan gaat het over balans, grenzen stellen en aandacht hebben voor je eigen emoties. Mantelzorgers zijn soms geneigd vooral de zorg voor de ander voorop te stellen en vergeten daarbij zichzelf. Als mantelzorgconsulent proberen we de mantelzorger weer in hun kracht te zetten. Dit kan bijvoorbeeld door met mensen te bespreken waar zij energie van krijgen, waar valkuilen liggen en wat er goed gaat.

Ook een vorm van mantelzorgondersteuning is het inzetten van een vrijwilliger. Door de aanwezigheid van een vrijwilliger kan de mantelzorger even weg en zelf weer nieuwe energie opdoen. Daarnaast merken wij dat de hulpvrager voor wie de mantelzorger komt, erg blij is met het contact. Als de hulpvrager dat wil kunnen ze samen dingen ondernemen en is er even speciaal iemand voor hem of haar. De coördinatoren zoeken een passende vrijwilliger voor de situatie. Dus het is altijd zorg op maat.

Mantelzorgers kunnen ons rechtstreeks benaderen, maar worden ook wel vaak verwezen. Als dat wenselijk is kunnen we ook samen met de verwijzer op huisbezoek, Eerst even samen naar een situatie kijken en inschatten wat wij kunnen betekenen is uiteraard ook mogelijk. Voor mantelzorgondersteuning is geen indicatie nodig en er zijn geen kosten aan verbonden.

Heeft u vragen of wilt u een mantelzorger of hulpvrager verwijzen neem dan gerust contact met ons op:

Bij Evenmens Raalte zijn Herma Spoolder, Lucia Wolters en Thea ten Have aanspreekpunten.

Bij Carinova zijn Kelly Bekebrede, Marian Oosterwechel, Marleen Morrenhof en Jannie Melenboer werkzaam.

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties