KR8-partners leveren input voor minimabeleid

Minimabeleid woordwolk

Raadsleden, vrijwilligers en professionals van KR8-van-Raalte-partners bouwen samen met ambtenaren aan de contouren van het nieuwe minimabeleid. Dit gebeurde tijdens een brede bijeenkomst op 11 juli in de Schalm in Mariënheem.


Het doel van deze bijeenkomst was om onze ervaringen met het huidige beleid te delen en om ideeën om te halen voor aanpassingen aan het beleid.


Deze goedbezochte avond heeft input opgeleverd voor de contouren van het nieuwe beleid voor de komende jaren. Niet over alle onderwerpen was men het eens, maar van een aantal thema’s werd het belang unaniem onderstreept. Zo werden met name preventie en maatwerk als belangrijke thema’s benoemd. Het verbreden van de doelgroep voor minimaregelingen werd eveneens door veel aanwezigen toegejuicht. Ook het vasthouden van de goede samenwerking in het Platform Raalte Armoedevrij werd als meerwaarde gezien.


De woordwolk boven dit artikel is op deze avond door aanwezigen gemaakt.
Het zijn antwoorden op de vraag: 'Geef een impressie van thema’s die u graag terug wilt zien in nieuw beleid.'

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties