Kwijtschelding waterschapsbelasting GBLT

Heeft u een laag inkomen en kunt u de waterschapsbelasting niet betalen?
Dan komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding.
Dat betekent dat u de aanslag van het GBLT (gedeeltelijk) niet hoeft te betalen.

Wat is kwijtschelding waterschapsbelasting?

Kwijtschelding betekent dat u deze kosten niet hoeft te betalen.
Of u kwijtschelding kunt krijgen hangt van uw persoonlijke financiële situatie af.
Het GBLT kijkt hierbij naar uw inkomen, uitgaven en vermogen.

Wanneer krijgt u kwijtschelding?

Of u voor kwijtschelding in aanmerking komt, hangt af van uw inkomen en spaarrekening.

Wilt u kwijtschelding of een betalingsregeling?

Kwijtschelding of een betalingsregeling voor de aanslag van GBLT kunt u aanvragen via de website van de GBLT.  

Wilt u hulp bij het aanvragen van deze kwijtschelding?

Dan kan Humanitas Thuisadministratie helpen. Ga naar de website van Humanitas Raalte voor meer informatie. Of bel 06 481 610 70.

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties