Langdurige zorg

Heeft u langdurige zorg nodig?

Is het voor u of uw naaste nodig dat er 24 uur per dag toezicht of zorg dichtbij is? Dan zijn er twee opties:

  • Passende zorg thuis
  • Een verblijf in een zorg instelling.

Meer weten

Meer informatie over langdurige zorg leest u op https://krachtvanraalte.nl/regelingen/wlz-zorg/indicatie-voor-wlz-zorg.

Voor de aanvraag kunt u terecht bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg).

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties