Leren omgaan met verwardheid

Verwardheid

Conflicten tussen buren, schreeuwende mensen aan balies, mensen die geïsoleerd raken... Helaas horen we het steeds vaker. Om dit te veranderen, investeert de Nederlandse overheid momenteel in de ondersteuning van personen met verward gedrag. Met de gedeeltelijk gesubsidieerde training Grip op Verwardheid streven MEE IJsseloevers en Impluz er in samenwerking met een aantal gemeenten, waaronder Raalte, naar om verwarde mensen tijdig te vinden én helpen. 

Trainen om te helpen
In zeven cursusdagen van een halve dag, leren de deelnemers van de training Grip op Verwardheid om verwardheid in een vroeg stadium te herkennen. Met praktijkvoorbeelden wordt geoefend om daar goed op te anticiperen. Marijke Vlierhuis behaalde recent haar certificaat voor de training. Als projectconsulent sociaal beheer bij woningcorporatie SallandWonen, komt ze regelmatig in aanraking met verwarde mensen. Ze vertelt: “Als er na het aanbellen bij een van onze huurders alleen voorzichtig een neus om de hoek van de deur verschijnt, dan weet ik al wel dat er iets niet in orde is. Sinds de training weet ik nu beter hoe ik moet handelen om deze bewoners echt te helpen.”   

Leren van elkaar
Als consulente van de sociale corporatie neemt Marijke haar signaleringsfunctie serieus: “Een heel vieze voordeur, dichte gordijnen overdag of verhalen van buren kunnen erop wijzen dat er iets aan de hand is. Ik bel dan aan en probeer met een bewoner in gesprek te gaan. De training gaf me handvatten om de situatie op zo’n moment beter in te schatten en goed te handelen. Tijdens de oefeningen maakte de heel diverse achtergrond van de deelnemers het extra interessant. In mijn groep zaten naast professionals uit de sociale sector ook verschillende vrijwilligers, betrokken buurtbewoners en een predikant, waardoor we onze gespreksvaardigheden in verschillende situaties hebben kunnen oefenen. We hebben dus niet alleen van de trainers, maar ook van elkaar geleerd. Dat vond ik een grote meerwaarde.” 

Direct toepassen
We vragen Marijke of ze de lezer van deze tekst wellicht een praktische tip uit de training mee kan geven die ze direct kunnen toepassen. Ze antwoordt: “Ik ben heel enthousiast over de BLIZZ-methode. Het is een praktisch handvat om een medemens in psychische nood te helpen. Kort gezegd staat elke letter van BLIZZ voor een stap: Benaderen, de situatie inschatten en helpen bij mogelijke crisis, Luisteren zonder oordeel, Informatie en ondersteuning bieden, Zoeken naar professionele hulp aanmoedigen en Zoeken naar andere vormen van ondersteuning aanmoedigen. Dat soort Mental Health First Aid-handvatten hebben we tijdens de training geleerd en in oefensituaties toegepast. ” Marijke blikt tevreden terug op de trainingsperiode: “Ik kon de geleerde zaken een dag later al toepassen. Door goed te handelen, kunnen we anderen helpen en escalaties voorkomen. Ik raad iedereen die iets met verwarde mensen te maken heeft daarom aan om de training te volgen!”   

Trainingen in 2019
De trainingen van Impluz en MEE IJsseloevers vinden in diverse gemeenten plaats. Ga naar www.gripopverwardheid.nl voor meer informatie, trainingsdata en aanmeldingen. 
 

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelhulp