Mantelzorgers nog steeds zwaar belast

Corona afbeeldingen

Voor veel mantelzorgers is deze Coronatijd extra moeilijk. Zorgen, twijfels en vragen zijn aan de orde van de dag. De helft van de mantelzorgers in Nederland heeft nog steeds een fors zwaardere taak omdat de professionele zorg is afgeschaald vanwege de coronacrisis. Dat meldde belangenvereniging MantelzorgNL pasgeleden na een peiling.

Mantelzorgers gaan maar door en raken steeds meer overbelast. Uit het onderzoek blijkt dat juist mantelzorgers, bij wie de zorg nog niet op het oude niveau is, de zorg het zwaarst vinden. Ook zeggen zij het vaakst de zorg niet meer aan te kunnen. Werkende mantelzorgers werken al geruime tijd onder hoge druk. Nu het aantal coronabesmettingen weer toeneemt, wordt die druk alleen maar groter. Zo groot dat mantelzorgers minder uren zijn gaan werken, ontslag hebben genomen of door ziekte zijn uitgevallen.

Mantelzorgondersteuning

Deze doelgroep heeft, juist in deze tijd van het Corona virus, vragen over hun situatie of extra ondersteuning nodig. Daarom zet Mantelzorgondersteuning Raalte zich in om, ondanks de beperkende maatregelen, de ondersteuning wél zoveel mogelijk door te laten gaan. We kijken, natuurlijk samen met de mantelzorger, naar de manier waarop dat kan. We merken dat voor veel mantelzorgers en zorgvragers het persoonlijk contact erg belangrijk is. Met elkaar moeten we voorkomen dat kwetsbare mensen vereenzamen en moeten we zorgen dat mantelzorgers beter beschermd worden.

De ondersteuning kan op verschillende manieren plaatsvinden. We helpen mensen bij gesprekken met de gemeente of de formele zorg of door het inzetten van een vrijwilliger of gastgezin, zodat de mantelzorgers even tijd voor zichzelf hebben. Misschien heeft de doelgroep behoefte aan een luisterend oor, hulp of informatie en advies over een ziekte of beperking. Maar hij of zij kan ook terecht bij één van de lotgenotengroepen of bij een thema-avond waarbij gerichte informatie wordt gegeven en er tijd is met andere mantelzorgers te spreken. Het is belangrijk om de mantelzorger in zijn of haar kracht te zetten, zodat er weer een balans in het leven ontstaat. De professional van Mantelzorgondersteuning Raalte kijkt samen met de cliënt welke vorm van ondersteuning het best passend is. Bij alle dienstverlening worden te allen tijde de richtlijnen van het RIVM in acht genomen.

Hulp aan jonge mantelzorgers

Het kan zijn dat jonge mantelzorgers zich in deze tijd meer zorgen maken om hun naaste met gezondheidsproblemen. Vooral als ze zorgen voor iemand op leeftijd of voor iemand met een kwetsbare gezondheid. Het is dus belangrijk dat we jonge mantelzorgers extra in de gaten houden. Onze consulenten jonge mantelzorgers kunnen hen wanneer nodig extra ondersteunen.

Meer weten over onze dienstverlening? Neem gerust contact op:

Carinova Mantelzorgondersteuning

T. 0570 518 185 (steunpunt mantelzorg)
T. 0570-518 181 (Vrijwillige Thuiszorg)
E. steunpuntmantelzorg@carinova.nl

Evenmens informele zorg voor elkaar Raalte

T. 0572-820 997. (Voor mantelzorgers en vrijwillige thuiszorg)
E. info@evenmens.nl.

Bij u in de buurt

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties