Mantelzorgondersteuning

Mantelzorgondersteuning is hulp voor mantelzorgers. Mantelzorgers zorgen langdurig voor een naaste. Ze zijn geen beroepsmatige zorgverleners, maar geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met diegene waarvoor zij zorgen.

De mantelzorger wordt steeds belangrijker. Het is daarom ook van belang dat een mantelzorger goed voor zichzelf zorgt. Mantelzorgondersteuning helpt daarbij. Door midden van allerlei  diensten, activiteiten en regelingen die het werk van de mantelzorger verlichten. En overbelasting kunnen voorkomen. Van goede informatie over het ziektebeeld, een helpende hand bij zorgtaken tot een luisterend oor en emotionele steun.

Hulp nodig als mantelzorger?
In de gemeente Raalte zijn de medewerkers van Carinova Mantelzorgondersteuning en Evenmens er speciaal voor de mantelzorger. Hier kunt u met al uw vragen terecht. De medewerkers bieden een luisterend oor en zoeken samen met u naar oplossingen.

Meer weten?
In de gemeente Raalte zijn er twee organisaties die gratis advies geven over alles waar u als mantelzorger mee te maken krijgt.
Evenmens, informele zorg voor elkaar
Carinova Mantelzorgondersteuning

Ervaringen met andere mantelzorgers uitwisselen?
Voor het uitwisselen van ervaringen en het opdoen van kennis zijn er trainingen en themabijeenkomsten zoals bijvoorbeeld het Alzheimercafé en het Autismecafé. Tijdens deze groepsbijeenkomsten is er ruimte voor lotgenotencontact. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd door diverse organisaties in Raalte samen met Carinova Mantelzorgondersteuning en Evenmens.

Ervaringen met andere mantelzorgers uitwisselen?
Voor het uitwisselen van ervaringen en het opdoen van kennis zijn er trainingen en themabijeenkomsten zoals bijvoorbeeld het Alzheimercafé en het Autismecafé. Tijdens deze groepsbijeenkomsten is er ruimte voor lotgenotencontact. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd door diverse organisaties in Raalte samen met Carinova Mantelzorgondersteuning en Evenmens.

Vragen rondom dementie?
Als er sprake is van geheugenproblemen of dementie, kan de casemanager dementie helpen. De casemanager biedt begeleiding en ondersteuning, geeft informatie en advies en helpt bij praktische zaken. Voor de gemeente Raalte is Jeannet Kleine Schaars casemanager dementie (06 13 53 92 93)

Psychische problemen
Sommige mantelzorgers krijgen te maken met psychische problematiek. De organisatie Mindfit geeft hierover voorlichting aan mantelzorgers en leert ze hier mee om te gaan.

Vriendendiensten is er speciaal voor mensen (18+) die met de psychiatrie in aanraking zijn (geweest) en behoefte hebben aan informatie, activiteiten, ondersteuning en/of meer sociale contacten. Ook familieleden, vrienden en belangstellenden die meer over de psychiatrie willen weten, kunnen hier terecht.

Respijtzorg: Even de zorg uit handen geven.
Respijtzorg geeft u als mantelzorger de mogelijkheid uw zorgtaken tijdelijk aan een ander over te dragen. Daardoor kunt u de zorg beter volhouden.

Respijtzorg kent verschillende vormen. Er kan iemand aan huis komen, maar ook opvang buitenshuis zoals dagopvang of een verblijf in een logeerhuis is mogelijk. Een beroepskracht of vrijwilliger kan de respijtzorg uitvoeren. Het kan incidenteel zijn, bijvoorbeeld tijdens een vakantie of structureel, bijvoorbeeld een dagdeel per week of een weekend per maand.

Wilt u meer weten over respijtzorg, neem dan contact op met Carinova Mantelzorgondersteuning of Evenmens, informele zorg voor elkaar

Meer informatie
Landelijk zijn er diverse informatielijnen zoals de alzheimer telefoon, Sensoor en de mantelzorglijn van Mantelzorg. Op internet is veel informatie voor mantelzorgers te vinden bijvoorbeeld op de website van Mantelzorg.nl , Movisie en van patiëntenverenigingen.

Bij u in de buurt

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties