Moeite met taal?

Heeft u moeite met schrijven? Of vind u het moeilijk om uw post te lezen? Bij het Taalpunt en de Bibliotheek kunt u terecht voor hulp.

Wie kan u helpen?

Taalpunt: Het Taalpunt is er voor mensen die hulp nodig hebben bij de Nederlandse taal op het gebied van lezen, schrijven, spreken of luisteren. Daarnaast kunnen mensen ook terecht voor hulp met rekenen en omgaan met de computer. Het Taalpunt organiseert inloopcafé voor mensen die samen willen oefenen met Nederlands praten. Ú vindt de bijeenkomsten in de agenda (link)

Bibliotheek Raalte: De bibliotheek in Raalte organiseert diverse activiteiten die u kunnen helpen bij het verbeteren van uw taalvaardigheden. Voorbeelden van activiteiten;

  • Zing Nederlands met me. Wilt u graag op een leuke manier uw Nederlands verbeteren? Bij Zing Nederlands met me zingt u met elkaar een uur lang Nederlandse liedjes! Het is voor iedereen: mensen van buitenlandse afkomst én Nederlanders.
  • Verhaal ver weg en lokaal. Tweetallen van statushouders en mensen die al langer in Raalte wonen ontmoeten elkaar gedurende zo’n 2-3 maanden wekelijks in de Bibliotheek. Elkaar leren kennen staat centraal, maar tijdens de gesprekken wordt natuurlijk volop geoefend met de Nederlandse taal.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie op de website van de Bibliotheek: https://www.bibliotheeksalland.nl/speciaal/taalpunt. Of stuur een mailbericht: taalpuntraalte@bibliotheeksalland.nl.

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelhulp