Vrijwilligers & Mantelzorg

Vrijwilligers en mantelzorgers zijn van groot belang in onze gemeente. Zij vormen het cement van onze samenleving. Hieronder leest u over vrijwilligerswerk en mantelzorg.

Eén op de vijf Nederlanders krijgt dementie. Omdat we steeds ouder worden, gaat het om steeds meer mensen. Dat betekent dat we steeds vaker te maken krijgen met mensen met dementie. Daarom is er op 12 februari een training ‘GOED omgaan met dementie’. De training is op 12 februari 2020 in Schu

Ga met een gratis gebakje bij iemand op bezoek Ga jij met een gratis gebakje op bezoek bij iemand die vaak alleen is en weinig sociale contacten h

Theatervoorstelling voor professionals, mantelzorgers en hun naasten De mantelzorgmonologen is een theatervoorstelling voor mantelzorgers en hun f

Welke vragen leven er onder mensen met dementie? De gemeente Raalte, Zorgkantoor Midden-IJssel, Zorgverzekeraar Eno met als regionale zorgverzekering Salland Zorgverzekeringen en Carinova zijn samen met Anne-Mei The (hoogleraar langdurige zorg en dementie) hier een onderzoek naar gestart. Behalv

'Martin is nogal veranderd de laatste tijd. Hij gedraagt zich vreemd, lijkt somberder, ziet er onverzorgd uit en vermijdt steeds vaker het contact met andere mensen. Als je met hem spreekt lijkt hij snel afgeleid. Het valt je wel op, maar wat kun je doen?' Kom jij in je werk of dagelijks leven w

Op 2 juli is er een bijeenkomst van het Alzheimer Café Raalte. Deze avond staat in het teken van de film: Garden of life. Toegang is gratis, aanmelde