Leger des Heils Gelderland

 
Domus + Batelaar Leger des Heils

Beschermde woonvorm voor dak- en thuislozen met een (licht) verstandelijke beperking

Domus+ is een beschermde woonvorm voor dak- en thuisloze mensen die nergens anders terecht kunnen. Zij krijgen 24-uurs begeleiding, een eigen kamer en benodigdheden voor het eerste levensonderhoud. De zorgvraag van de cliënt staat centraal en er worden individuele afspraken gemaakt over middelengebruik.

De hulpverlening wordt aangepast op de zorgvraag met als doel dat cliënten zo zelfstandig mogelijk kunnen meedoen in de samenleving. Cliënten krijgen een persoonlijk begeleider waarmee ze samen aan de slag gaan op leefgebieden als verslaving, geestelijke gezondheid en de relatie met politie en justitie. Samen zoeken we naar geschikte dagbesteding of werk en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpen we met arbeidsre-integratie. In overleg met de cliënt roepen we, waar nodig, de hulp in van de schuldhulpverlening, verslavingszorg, GGZ of een andere instantie.

Contact

Bezoekadres
Postweg 249
6741MK Lunteren
Route

Postadres
Postweg 249
6741MK Lunteren

Telefoonnummers
088 0901810 (KCC)

Toegankelijkheid

Toegankelijk: ja

  • Rolstoeltoegankelijk
  • Rolstoeldoorgankelijk
  • Aangepast sanitair, aangepast toilet