Katholieke Bond van Ouderen, afdeling Heino (KBO afd. Heino)

 

Wie zijn wij?

De KBO afdeling Heino ontplooit activiteiten voor haar leden op het gebied van ontspanning, voorlichting en educatie. Ze werkt, evenals de KBO Overijssel, nauw samen met de andere Heinose ouderenbonden, de PCOB en de NbvON.
Wel met behoud van de Katholieke Identiteit.

De KBO, zowel Landelijk, Provinciaal als Lokaal, komt op voor de materiële en immateriële belangen van alle 55-plussers. Zij maakt zich ondermeer sterk voor een goed pensioen, een betaalbare en optimaal functionerende gezondheidszorg, een veilige en comfortabele woonomgeving, goed vervoer en een uitgebreid scala aan ontspanning- en opleidingsmogelijkheden.

Voor meer informatie over ons en ons scala aan activiteiten nodigen wij u uit op onze website. Of loop vrijblijvend binnen bij een van onze activiteiten.

Contact

Bezoekadres
Kievitsbloem 8
8141DV Heino
Route