Raalte start met sociale benadering van dementie

Care

Welke vragen leven er onder mensen met dementie?

De gemeente Raalte, Zorgkantoor Midden-IJssel, Zorgverzekeraar Eno met als regionale zorgverzekering Salland Zorgverzekeringen en Carinova zijn samen met Anne-Mei The (hoogleraar langdurige zorg en dementie) hier een onderzoek naar gestart. Behalve in Raalte gebeurt dit ook op andere plekken in Nederland.

Wensen en behoeften van mensen met dementie centraal

In discussies over dementie gaat het vaak over de zorg: de gewenste vroege diagnose, de zoektocht naar genezing, de kwaliteit van de verzorging in verpleeghuizen. Maar wat de ziekte sociaal en emotioneel met de dementerende doet, blijft vaak op de achtergrond. Anne-Mei The pleit daarom voor een sociale benadering van dementie. Met als doel tot een integrale aanpak van zorg en welzijn te komen. Daarbij wordt uitgegaan van de wensen, behoeften en mogelijkheden van mensen met dementie en hun naasten in Raalte.

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties