Raalte

Raalte is de grootste kern van de gemeente met ongeveer 19.000 inwoners. Het dorp wordt omringd door fraaie natuurgebieden en een uitgestrekt platteland. Op sociaal-cultureel vlak heeft Raalte veel te bieden. Raalte heeft op veel gebieden een regionale functie. Zo zijn er een verpleeghuis, een polikliniek, en verschillende woon- en zorgcentra. Daarnaast biedt Raalte een vrijwel compleet pakket aan onderwijsvoorzieningen, dat varieert van basisscholen, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs tot speciaal onderwijs.

Raalte heeft twee Kernteams die zich inzetten om de leefbaarheid op het gebied van zorg en welzijn te vergroten. U kunt bij het Kernteam aankloppen als u behoefte heeft aan mensen die meedenken of uw initiatief ondersteunen.  Dit kan bijvoorbeeld gaan om een wekelijkse buurtmaaltijd, een bewegingsactiviteit, of het organiseren van een schoonmaakactie in het dorp.

Kernteam Raalte centrum/zuid

  • Opbouwwerk: Kamal Ramkalup, 06 46 85 53 38    
  • Zorg: Heidi Lammertsen, 06 53 51 25 28

Kernteam Raalte-Noord

  • Opbouwwerk: Kamal Ramkalup, 06 46 85 53 38    
  • Zorg: Jeannet Kleine Schaars, 06 13 53 92 93

Meer contactgegevens

Heeft u een vraag voor het Sociaal Loket?
Dat kan via wmo@raalte.nl. Het Sociaal Loket is bereikbaar
van 09.00 – 12. 00 uur op telefoonnummer (0572) 34 77 99.

Heeft u een vraag over Mantelzorg?
Neem contact op met Carinova of Stichting Evenmens

Op zaterdag 21 september 2019 kunt u kijken wat de afdeling doet in het therapiebad in zwembad Tijenraan. Hera’11 is een vereniging met een afdeling voor mensen met een beperking; SaVAS.De afdeling heeft als doelstelling: “mogelijkheden scheppen voor “zwemsport” activiteiten voor mensen met beperkingen.” De doelgroep die bij de afdeling komt zwemmen heeft een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Beperkingen zijn chronische of voorbijgaand. U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen van 9.30 - 11.00 uur. Van 10.30 tot 11.00 uur mag u zelf ook het water in om te ervaren wat we doen. 

Raalte krijgt nog dit jaar de eerste plukstroken met eetbaar groen in de wijk Blekkerhoek. Wij hebben jou nodig om van Raalte plukt! een succes te maken. Wat kun je verwachten: Wij bieden jou - kosteloos - diverse workshops aan waarin wij je o.a. inspireren om: - je eigen tuin te verrijken met o.a. fruit, keuken- en theekruiden en eetbare(pluk) bloemen. - je wensen te uiten voor de buurtpluktuin zodat wij deze kunnen vertalen in het ont

Op 19 september start ‘Kom d’r in Raalte’ in de Leeren Lampe. Een informeel inlooppunt waar mensen met geheugenproblemen zonder indicatie naartoe kunnen. Ook mantelzorgers of familieleden van mensen met dementie kunnen hier terecht. Er is ruimte om anderen te ontmoeten die ook te maken hebben met g

WIJZ Welzijn organiseert wereldmaaltijden op zondag Hoeveel tijd hebben we eigenlijk nog voor onszelf en elkaar? Echt in contact komen met een ander wordt steeds lastiger in onze haastige maatschappij. Het is niet meer vanzelfsprekend om mensen te ontmoeten en te leren kennen. Wil je meer contac

Om de sportparticipatie van mensen met een visuele beperking te verhogen en belemmeringen weg te nemen organiseren samenwerkingsverband Zichtbaar sportief, SportService Zwolle en Iedereen Actief op zaterdag 2 november een sportdag voor mensen met een visuele beperking. Een uitgelezen kans op meerdere sport- en beweegvormen uit te proberen. Kortom een dag vol sport, bewegen en plezier! Ontdek en doe mee! Op zaterdag 2 november 2019 organise