Vrijwilligersavond voor jong en oud!

Drinking Coffee

Een maatschappij zonder vrijwilligers is ondenkbaar. Ook in de gemeente Raalte zijn er gelukkig heel veel sociaal en maatschappelijk betrokken mensen die zich inzetten als vrijwilliger.

Hier zijn we heel dankbaar voor en daarom organiseert het Vrijwilligerspunt Raalte ook dit jaar weer de Dankzij Vrijwilligersavond. Een avond om alle vrijwilligers in de gemeente Raalte in het zonnetje te zetten en te bedanken voor hun enorme inzet!

De DankZij vrijwilligersavond zal plaatsvinden op dinsdag 7 december van 19.00 uur tot 21.30 uur bij het HOFtheater, Voorhof 2 in Raalte. Het is gelukt om een gevarieerd aanbod aan workshops en activiteiten samen te stellen. Het aanbod van de workshops en activiteiten is te zien op www.vrijwilligerspuntraalte.nl/agenda/dankzij-vrijwilligersavond. Daar kun je je tevens tot 30 november aanmelden voor de DankZij vrijwilligers 2021.

De coronamaatregelen worden in acht genomen. Dit kan betekenen dat het programma nog wijzigt. Maar meld je vooral aan!

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties