Week van de Jonge Mantelzorger in Raalte

Poster Week van de Jonge Mantelzorger

De Week van de Jonge Mantelzorger is sinds 2019 opgenomen op de landelijke issue kalender en wordt georganiseerd om maatschappelijke aandacht en waardering te vragen voor jonge mantelzorgers. Dit zijn kinderen en jongeren in de leeftijdsgroep van 6 t/m 25 jaar die opgroeien met de zorg voor en om een familielid dat langdurig ziek is, een beperking heeft of verslaafd is.

Ook in de gemeente Raalte is er in de Week van de Jonge Mantelzorger extra aandacht voor deze doelgroep. Op 6 juni wordt er in de bibliotheek in Raalte een expositie geopend door Margreet Koerhuis, beleidsadviseur WMO sociaal domein, van de gemeente Raalte. Er worden deze dag mooie graffiti werken geëxposeerd, gemaakt door jonge mantelzorgers van Carinova en Evenmens Raalte. 

Jonge mantelzorgers
Eén op de vier kinderen groeit op met een zorgsituatie. Deze kinderen en jongeren hebben taken en zorgen die niet passen bij hun leeftijd. Ze maken zich vaak zorgen over de situatie en het verloop ervan, vervullen doorgaans meer dan hun leeftijdsgenoten huishoudelijke taken, zorgen voor een broertje of zusje, passen op het hulpbehoevende familielid of bieden emotionele steun.

Doel van de Week van de Jonge Mantelzorger is zichtbaarheid en (h)erkenning voor de jonge mantelzorger. Landelijke awareness genereren onder de doelgroep! Bij de jonge mantelzorger zelf, maar ook bij de naaste omgeving en professionals werkzaam in welzijn, jeugdwerk, onderwijs en zorg. In het gehele land worden vele activiteiten georganiseerd in het kader van de Week van de jonge mantelzorger.

Mantelzorg Raalte
In Raalte kunnen jonge mantelzorgers terecht bij mantelzorgconsulenten van Mantelzorgondersteuning Raalte. De consulenten jonge mantelzorgers gaan met de kinderen en jongeren zelf in gesprek en bieden een luisterend oor. Ook zijn er bijeenkomsten waar de kinderen en jongeren ervaringen met andere jonge mantelzorgers kunnen delen aan de hand van verschillende onderwerpen zoals emoties, grenzen stellen en het kennen van eigen kwaliteiten. Daarnaast worden regelmatig leuke activiteiten georganiseerd, waaronder bijvoorbeeld een graffiti workshop. Om de jonge mantelzorgers in het zonnetje te zetten en aandacht te vragen voor hun situatie wordt de expositie georganiseerd.

Deze expositie vindt plaats op donderdag 6 juni van 16.00-17.00 in de bibliotheek in Raalte. U bent van harte welkom.

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties