Wmo-aanbieders werken samen binnen Kr8 van Raalte

Bijeenkomst Wmo-aanbieders Kr8 van Raalte

1 huishouden, 1 team, 1 plan, 1 regisseur: Volgens dit uitgangspunt werkt de gemeente Raalte inmiddels een jaar samen met haar partners in het sociaal domein. Vanaf 13 december zijn ook afspraken met de 25 gecontracteerde Wmo-aanbieders gemaakt. Elke partner bekrachtigde dit door zijn eigen puzzelstuk toe te voegen aan de Kr8 van Raalte legpuzzel.

Wat is Kr8 van Raalte?

In de Kr8 van Raalte is één ding belangrijk: iedereen kan mee doen in de samenleving.

Hierbij kijken we verder dan de korte termijn, want goede hulp gaat verder dan een oplossing voor dit moment. Onbeperkt deel uitmaken van de samenleving, dat is het doel!

Dit is de basis voor het beleid in het sociaal domein van de gemeente Raalte en dus ook voor de Kr8 van Raalte samenwerking.

Hoe werkt de samenwerking binnen de Kr8 van Raalte?

Wanneer iemand een probleem heeft en er zelf niet uitkomt, kan hij aankloppen bij de Kr8 van Raalte. Met de Kr8 van Raalte krijgt iemand de goede ondersteuning doordat:

  • iedereen die bij de ondersteuning betrokken is, samenwerkt in 1 plan;
  • dit plan door (of met) de inwoner zelf is gemaakt: hij heeft zelf (zo mogelijk) regie over zijn eigen leven en formuleert zelf de doelen die hij wil bereiken;
  • de inwoner zijn verhaal niet steeds opnieuw hoeft te doen;
  • er gezocht wordt naar maatwerk en creatieve oplossingen;
  • de inwoner en zijn sociale netwerk daar zelf ook een bijdrage aan leveren;
  • de inwoner 1 aanspreekpunt heeft voor coördinatie van de ondersteuning als er meerdere betrokkenen zijn.

Wie werken samen in Kr8 van Raalte?

In de Kr8 van Raalte werken als kernpartners samen: de gemeente, De Kern, MEE, Vriendendiensten, Evenmens informele zorg, Carinova mantelzorgondersteuning, Humanitas, Vluchtelingenwerk, WijZ welzijn, S1 wijkverpleegkundigen.

Omdat samenwerking in 1 plan betekent dat er persoonsgegevens gedeeld worden, is er ook een privacyregeling Kr8 samenwerking gemaakt. 

Ook met de partners in de domeinen jeugd, zorg & veiligheid, participatie én met de huisartsen en wijkverpleegkundigen zijn afspraken gemaakt over de Kr8 samenwerking. 

Nu ook de Wmo-aanbieders meedoen in de Kr8 samenwerking, wordt de Kr8 van Raalte nog verder en beter ingevoerd in de samenleving in Raalte. Zo wordt er met en voor inwoners nog beter samengewerkt in 1 plan.

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties