Woonkostentoeslag

Heeft u ten opzichte van uw inkomen teveel woonkosten en heeft u (nog) geen recht op huurtoeslag? Dan kunt u in sommige gevallen een woonkostentoeslag aanvragen.

Wat is woonkostentoeslag?

Kunt u uw huur of hypotheek niet meer betalen, omdat uw inkomen plotseling is gedaald? Bijvoorbeeld door ziekte, scheiding of werkloosheid?
Dan krijgt u misschien van de gemeente woonkostentoeslag.
Woonkostentoeslag is een tijdelijke bijdrage van de gemeente om uw huur of hypotheek te betalen.

Wilt u woonkostentoeslag?

Er zijn is een aantal voorwaarden:

  • de kosten van uw koopwoning zijn te hoog voor uw inkomen. Dit zijn bijvoorbeeld kosten als de hypotheekrente, het onderhoud en de onroerendezaakbelasting.
  • uw aanvraag voor huurtoeslag is afgewezen.
  • uw inkomen is plotseling sterk gedaald.
  • u gaat op zoek naar een goedkoper huurhuis of koophuis.

Huurtoeslag gaat vóór woonkostentoeslag.
U kunt dus alleen woonkostentoeslag krijgen als u geen recht heeft op huurtoeslag. Bijvoorbeeld omdat de huur te hoog is. Of omdat u een koopwoning heeft.

Hoe krijgt u woonkostentoeslag?

U vraagt woonkostentoeslag aan bij de gemeente.

Meer weten?

U kunt voor meer informatie contact opnemen met het Sociaal Loket (0572) 3477 99

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelhulp