Zelfregiecentrum Raalte weer open

ZRC Raalte muziek

Door de coronamaatregelen was het Zelfregiecentrum Raalte 2,5 maand gesloten. In deze periode heeft het ZRC zo goed mogelijk geprobeerd om contact te houden met de bezoekers. Er werden berichten geplaatst op sociale media, twee keer per week gevideobeld, een kaartje per post verstuurd, gebruik gemaakt van WhatsApp en/of een telefoontje gepleegd.

Activiteiten
Inmiddels is het Zelfregiecentrum weer open en komen activiteiten ook weer op gang. Zo is er al een '1,5e meter Bingo' geweest, zijn er mooie gesprekken gevoerd met de ‘Kletspot’ en zijn er creatieve activiteiten waarvoor een bezoekster voor iedereen een eigen pakketje heeft gemaakt met materialen. Er zijn nog geen lunches, maar ook die hopen we weer op korte termijn op te pakken. De maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus worden goed gehandhaafd binnen het Zelfregiecentrum. Bezoekers nemen hun verantwoordelijkheid en spreken elkaar erop aan.

Nieuwe mensen
De afgelopen weken heeft het ZRC al veel nieuwe mensen mogen ontvangen, vaak samen met een begeleider vanuit een organisatie, wat voor veel mensen drempelverlagend werkt.

Activiteiten rondom herstel
Tot slot is het Zelfregiecentrum in samenwerking met Dimence Raalte en RIBW GO bezig om meer vorm te geven aan activiteiten rondom herstel. De hele zomer worden er activiteiten georganiseerd om mensen kennis te laten maken met het begrip herstel. Vervolgens start in samenwerking met Dimence in september de cursus ‘Herstellen doe je zelf’  en in oktober de cursus ‘WRAP’ in samenwerking met RIBW GO.

Interesse in deze cursussen of wil je eens langskomen om kennis te maken met het Zelfregiecentrum? Neem gerust contact op: zelfregie@vriendendienstendeventer.nl en 06-44397861 (alleen op maandag en woensdag bereikbaar) of kom gewoon binnen wandelen!

Zelfregiecentrum Raalte, Kerkstraat 13 te Raalte. Geopend op maandag en woensdag van 09.00-16.00u.

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties