Zelfstandig thuis wonen

Home deurmat

Ieder mens wil graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen.

Juist omdat zelfstandig wonen voor bijna iedereen zo belangrijk is, besteedt de gemeente Raalte hier aandacht aan. Dit doet ze door in te zetten op 21 actiepunten, opgenomen in het actieplan zelfstandig thuis wonen.

Zelfstandig thuis wonen is niet alleen belangrijk voor ouderen, maar ook voor mensen met psychische kwetsbaarheid, niet aangeboren hersenletsel (NAH), een verstandelijke of een lichamelijke beperking. Het actieplan is gemaakt samen met belangenorganisaties, zorgorganisaties, brandweer en  woningbouwcorporatie.

De actiepunten gaan over:

  • het veilig en comfortabel kunnen wonen in huis en de wijk;
  • meedoen in de wijk en aan activiteiten;
  • tegengaan van eenzaamheid;
  • er is overzichtelijke en begrijpelijke informatie;
  • en passende ondersteuning wanneer iemand het zelf niet helemaal alleen kan.

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties