Zelfstandig thuis wonen; hoe pak je dat aan?

Home deurmat

‘Je eigen huis, een plek onder de zon’; een bekende tekst uit een lied van René Froger. Maar staan we er wel eens bij stil dat dit niet voor iedereen is weggelegd?
Juist omdat zelfstandig wonen voor bijna iedereen zo belangrijk is, besteedt de gemeente Raalte hier aandacht aan. Dit doet ze door in te zetten op 21 actiepunten, opgenomen in het Actieplan Zelfstandig Thuis Wonen.

Zo’n actieplan is mooi, maar wat betekent dit in de praktijk? Wat kun je zelf doen om zelfstandig te (blijven) wonen en hoe kun je mensen in je omgeving hierbij helpen? We praten hierover met Bennie Lokate, deskundige als het gaat over dit onderwerp, zo ging hij als woonadviseur op pad om advies te geven over aanpassingen.

Bennie vertelt met veel enthousiasme over hoe je met kleine aanpassingen in je woning een groot verschil kunt maken. Bennie herinnert zich een goed voorbeeld: ‘Ik kwam thuis bij een man die bijna blind was, maar zich uitstekend redde met bijna alles. Maar wat hij elke dag weer lastig vond was het op de tast verzamelen van de post die via de brievenbus op de vloer in de hal belandde. Een postzakje van een paar euro maakte voor hem een wereld van verschil.’

Sociale contacten zijn belangrijk

Bennie heeft de laatste jaren veel met mensen meegedacht als het gaat om zelfstandig thuis wonen. Als we vragen naar tips zegt hij: ‘Er zijn heel veel handige aanpassingen, zoals bijvoorbeeld beugels in de douche. Wat ik minstens zo belangrijk vindt is zorgen dat je mee kunt doen in de samenleving, zodat je je niet eenzaam voelt. Veel mensen durven ’s avonds de deur niet meer open te doen omdat ze niet zien wie er voor de deur staat. Dit kun je makkelijk oplossen met een cameraatje bij de voordeur. Ook merk ik dat veel mensen thuis blijven omdat ze niet meer kunnen autorijden of fietsen. Vraag dan eens een buurvrouw of buurman. Zij willen vaak wel helpen. Als dat niet lukt kun je natuurlijk altijd bij het sociaal loket vragen of zij met je mee willen denken. Het is belangrijk dat je je sociale contacten houdt.’

Over het actieplan

De gemeente Raalte wil het zelfstandig thuis (blijven) wonen makkelijker maken. Dit is niet alleen belangrijk voor ouderen, maar ook voor mensen met psychische kwetsbaarheid, niet aangeboren hersenletsel (NAH), een verstandelijke of een lichamelijke beperking. Daarom is er nu een actieplan gemaakt samen met belangenorganisaties, zorgorganisaties, brandweer en  woningbouwcorporatie.

De actiepunten gaan over het veilig en comfortabel kunnen wonen in huis en de wijk; meedoen in de wijk en aan activiteiten; tegengaan van eenzaamheid; er is overzichtelijke en begrijpelijke informatie; en passende ondersteuning wanneer iemand het zelf niet helemaal alleen kan. Het actieplan is te vinden op https://www.kr8vanraalte.nl/zelfstandig-thuis-wonen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties