Zorgwetten

Zorg en ondersteuning thuis voor volwassenen kan uit drie zorgwetten geleverd worden:

  • de Wet langdurige zorg (Wlz), via het zorgkantoor
  • de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), via de gemeente 
  • de Zorgverzekeringswet (Zvw), via de zorgverzekeraar 

Zorg en ondersteuning aan kinderen wordt voornamelijk uit de Jeugdwet vergoed. Het gaat dan om de begeleiding en persoonlijke verzorging voor kinderen tot 18 jaar. De indicatiesteller van de gemeente bepaalt of deze zorg nodig is. Heeft een kind verpleegkundige zorg nodig, dan vergoedt de zorgverzekeraar deze zorg.

Uitgangspunt is: als u niet voldoet aan de voorwaarden van de Wet langdurige zorg (Wlz), dan valt uw zorg onder de Wmo 2015 (of Jeugdwet) en/of de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Langdurige zorg (Wlz) is alleen mogelijk als:

  • uw zorgbehoefte blijvend is
  • u permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig heeft

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) stelt vast of u aan deze voorwaarden voldoet.
 

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties